DJ Romily teeb ülevaate DJ-maailma trendidega ning paneb Õhtu! stuudio mõnusalt kõlama. 

Copy